Konferencja – „Mazowiecki Rynek Pracy – Wiedzieć więcej – działać lepiej III”

25 listopada 2019
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

MAZOWIECKI RYNEK PRACY 2019 – Wiedzieć więcej – działać lepiej III – WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO – SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI”

Rynek Pracy pod wpływem zjawisk społeczno-gospodarczych ulega ciągłym przemianom. Niektóre z nich zdają się być jak najbardziej wynikiem naturalnych zmian rozwojowych, inne zaskakują i powszechnie zostają uznawane jako takie, które trudno było przewidzieć. Tym czynnikom poświęcona była konferencja, której uczestnicy zaproszeni zostali do swoistej podróży w przyszłość, by postarać się odpowiedzieć na pytania jak zmieni się mazowiecki, polski i światowy rynek pracy za lat 10, 20 czy 50…

Warto dodać, że była to także okazja do świętowania jubileuszu 10-lecia Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Wykorzystując wyniki dotychczasowych prac badawczo-analitycznych Obserwatorium zaprosiło uczestników do wspólnego zastanowienia się nad obecnymi i przyszłymi wyzwaniami rynku pracy.

Konferencja miała charakter wykładowo – szkoleniowy, formuła taka zdecydowanie sprzyjała dzieleniu się wiedzą i doświadczeniami, a także zdobywaniu nowych kompetencji.

Pierwszy dzień konferencji został podzielony na dwie części, podczas pierwszej zaprezentowane zostały 4 zagadnienia odnoszące się m.in. do:

- migracji, emigracji, obecności w Polsce pracowników z Ukrainy, Azji, czy z Afryki. Pod hasłem „ZATARTE GRANICE?” prelegentka Anna Węglicka w oparciu o zebrane dane z badań starała się wskazać, czego możemy się spodziewać, w jakim kierunku zmierzamy, czy realny jest odpływu pracowników z zagranicy poza zachodnią granicę Polski.
- rozwoju technologicznego i trendów w zakresie wykorzystywania sztucznej inteligencji, automatyzacji i cyfryzacji. Ania Grochowska prezentująca wyniki różnych badań w ramach prelekcji pod hasłem „PO CO MASZYNIE CZŁOWIEK?” odnosiła się do sugestii różnych znanych światowych wizjonerów by odpowiedzieć na to prowokacyjnie postawione pytanie.
- ŹRÓDEŁ MOTYWACJI DO PRACY – tutaj Remigiusz Lesiuk prezentował dane, które mogą pomóc w znalezieniu rozwiązań i odpowiedzi na pytania: Jak zachęcać ludzi do pracy w dobie postępujących demotywatorów socjalnych? Czy też: Jak zachęcić do pracy realnej, kiedy modna staje się tylko ta wirtualna?
- wyzwań demograficznych powodujących niemałe zamieszanie na rynku pracy. Paweł Trojanowski zgłębiając tematykę DOBREGO WIEKIEM ZARZĄDZANIA odniósł się do różnic między pokoleniami, wskazał, że należy odnajdywać potencjał osób w każdym wieku i efektywnie go wykorzystywać poprzez m.in. docenianie elastyczności młodszych oraz doświadczenia i rozsądku osób starszych.

W drugiej części konferencji uczestnicy zostali losowo podzieleni na cztery grupy warsztatowe. Każda z grup odnosiła się do jednego z omówionych podczas prelekcji zagadnień i jej zadaniem było stworzyć wizję przyszłości, czyli co nas czeka w danym obszarze. Na zakończenie przedstawiciele poszczególnych grup warsztatowych zaprezentowali wspólnie wypracowane scenariusze.

Galeria: