Studia podyplomowe z zakresu upadłości i restrukturyzacji

8 września 2017
Renovation Construction
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa rozpoczyna rekrutację na studia podyplomowe z zakresu upadłości i restrukturyzacji.

Studia podyplomowe są intensywnym kursem adresowanym do osób z wyższym wykształceniem, chcących podjąć zatrudnienie w ww. dziedzinie. Na studia zapraszamy prawników, ekonomistów, doradców podatkowych, finansistów, bankowców, osoby ubiegające się o uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego oraz wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem nowych umiejętności, bądź zdobyciem dodatkowego zawodu.

Podczas studiów przekażemy słuchaczom aktualną wiedzę z zakresu nowego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w ujęciu odnoszącym się zarówno do przedsiębiorców jak i do osób fizycznych. Uczestnicy otrzymają wiedzę niezbędną w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w upadłości oraz restrukturyzacji z poziomu dłużnika i wierzyciela.

Absolwenci tych studiów będą mogli ubiegać się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, pełnić funkcję nadzorcy, zarządcy, syndyka, być pełnomocnikiem osób prawnych i fizycznych w sprawach o upadłość i restrukturyzację lub zostać specjalistą w biurach prawnych zajmujących się tymi zagadnieniami.

Studia trwają 2 semestry, obejmują 180 godzin dydaktycznych, z których połowa ma charakter zajęć praktycznych.

Zapraszamy na studia w Collegium Mazovia, które są szansą na dobrą pracę i rozwój osobisty. Zapisy prowadzone są w Punkcie Rekrutacji Collegium Mazovia przy ul. Sokołowskiej 161.

Szczegółowych informacji udziela:

  • Dziekanat: tel. 25 633 30 32 wew. 50

Zobacz także: