Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa

Dynamiczny rozwój kierunku pielęgniarstwo oraz zaangażowanie i aktywność studentów stały się inspiracją do utworzenia, w czerwcu 2011 r., Koła Naukowego Studentów Pielęgniarstwa (KNSP). Koło działa na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, Statutu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej oraz Statutu KNSP.

„W świat niesiemy swe serca gorące,
Najpiękniejszą głosimy ideę,
Aby ludziom dać spokój i słońce,
By cierpiącym przywrócić nadzieję…”.
(fragment „Hymnu Pielęgniarek” D. Sobolewskiej)

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA CZŁONKÓW KNSP W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

OPIEKUN KOŁA: mgr Aneta Dmowska – Pycka

Zarząd koła:

 1. Karasińska Alicja – przewodnicząca – magisterskie, III sem.
 2. Oknińska Dominika – wiceprzewodnicząca – licencjackie, III sem.
 3. Osińska Agata – sekretarz – magisterskie, III sem.
 4. Rucińska Marlena – skarbnik – magisterskie, III sem.

Członkowie:

 1. Gójska Aldona – magisterskie, I sem.
 2. Grabowska Paulina – licencjackie, III sem.
 3. Jastrzębska Joanna – licencjackie, III sem.
 4. Kalata Katarzyna – licencjackie, I sem.
 5. Kluska Joanna – licencjackie, I sem.
 6. Kozłowska Milena – licencjackie, III sem.
 7. Młynarz Sylwia – licencjackie, III sem.
 8. Osiak Kinga – licencjackie, III sem.
 9. Oskroba Ewa – licencjackie, I sem.
 10. Przybysz Anna – magisterskie, III sem.
 11. Sawiak Edyta – licencjackie, I sem.
 12. Sierpińska Grażyna – magisterskie, III sem.
 13. Wesołowska Ilona – licencjackie, I sem.
 14. Wojciechowska Elwira – magisterskie, III sem.
 15. Zegar Joanna – magisterskie, III sem.
 16. Zielińska Elżbieta – magisterskie, III sem.
 17. Żymuła Agnieszka – magisterskie, III sem.

 

Główne cele i zadania Koła:

 • rozwijanie i pogłębianie wiedzy przyrodniczo-społecznej, zgodnej z interdyscyplinarnym charakterem pielęgniarstwa
 • doskonalenie umiejętności pielęgniarskich i aktualizowanie wiedzy medycznej
 • pomoc w organizacji konferencji, sympozjów i seminariów naukowych
 • przygotowywanie artykułów naukowych
 • wdrażanie studentów do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa
 • gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących historii i tradycji zawodu pielęgniarki
 • profilaktyka i promocja zdrowia
 • rozwijanie zainteresowań zawodowych studentów
 • współpraca z innymi kołami naukowymi
 • organizowanie spotkań z interesującymi ludźmi
 • pomoc w tworzeniu i realizowaniu projektów naukowych Collegium Mazovia
 • szerzenie przyjaznej, koleżeńskiej atmosfery wśród członków Koła.

COLLEGIUM MAZOVIA NA XV FESTYNIE ,,KREW DLA SIEDLEC I POWIATU”, 24 czerwca 2018 r.

Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa na konferencji dotyczącej transplantacji, 9 maja 2018 r.

Uczestniczyliśmy w Beatyfikacji polskiej pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej, 28 kwietnia 2018 r.

Nasze Koło Naukowe na uroczystości z okazji Dnia Pielęgniarki i Położnej, 25 kwietnia 2018 r.

Studenci  Collegium Mazovia na IV Studenckiej Konferencji Anestezjologicznej, 15 kwietnia 2018 r.

Prezentacja wyników badań Koła Naukowego Studentów Pielęgniarstwa na Konferencji w Płocku, 12 kwietnia 2018 r.

Nasza uczelnia współorganizatorem obchodów światowego dnia zdrowia pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”, 6 kwietnia 2018 r.

XI Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych., 15 marca 2018 r.

Promujemy zdrowie psychiczne wśród nastolatków, 28 lutego 2018 r.

Zobacz także:
Działalność Koła Naukowego Studentów Pielęgniarstwa w roku akademickim 2016/2017