Zmiana organizacji pracy w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole w Wyższej

4 czerwca 2020
2020_03_30_stater_komunikat
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Informujemy, że po tygodniach pracy zdalnej od dnia 2.06.2020 r. rozpoczynamy stopniowe znoszenie ograniczeń działalności uczelni wprowadzonych w związku z pandemią.

Wszystkie jednostki administracyjne Uczelni, znów będą otwarte w godzinach od 8.00 do 16.00 (również w weekendy). Cieszymy się, że będziemy mogli się z Państwem spotkać.

Będzie także możliwość skorzystania z księgozbioru zgromadzonego w bibliotece uczelni po złożeniu zamówienia.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie biblioteki.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników, do końca roku akademickiego w dalszym ciągu kontynuowane jest prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w oparciu o program Microsoft Office 365 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Zajęcia na studiach, które ze względu na swoją specyfikę (laboratoria, ćwiczenia kliniczne) nie mogą być przeprowadzone w sposób zdalny – niezależnie od roku, na którym odbywa się obecnie kształcenie, na wniosek dziekana, mogą być realizowane w tradycyjny sposób w siedzibie uczelni lub jej filii. O terminach i zasadach prowadzenia takich zajęć poinformujemy Państwa za pomocą poczty elektronicznej oraz Wirtualnego Dziekanatu.

Najważniejsze jest dla nas Państwa bezpieczeństwo, dlatego prosimy, aby podczas wizyty w siedzibie naszej uczelni przestrzegali Państwo zasad, które dotyczą m.in.:

  • noszenia maseczek i rękawic,
  • dezynfekcji rąk,
  • zachowania bezpiecznego dystansu.

Na miejscu znajdziecie Państwo instrukcje, które dokładnie określają, jak się zachować, by wizyta w Collegium Mazovia przebiegała bezpiecznie dla Państwa i naszego zdrowia. Jeżeli w ciągu ostatnich dni mieliście kontakt z kimś chorym albo macie objawy przeziębienia, takie jak temperatura czy kaszel, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o pozostanie w domu.

W dalszym ciągu jest możliwość załatwienia sprawy na uczelni w sposób zdalny. Przypominamy wykaz maili oraz telefonów do poszczególnych osób i działów:

BIURO REKTORA (kancelaria ogólna uczelni):

Anna Jońska – ajonska@mazovia.edu.pl tel.: 512 326 512

Justyna Błońska – jblonska@mazovia.edu.pl tel.: 508 142 681

DZIEKANAT (studenci + sprawy stypendialne): telefon ogólny : 603 458 606

Zofia Zaniewicz – zzaniewicz@mazovia.edu.pl tel.:512 326 543

Anna Stachowicz (Synoradzka) – asynoradzka@mazovia.edu.pl tel.: 512 326 258

DZIAŁ DYDAKTYKI (wykładowcy):

Monika Żelazowska – mzelazowska@mazovia.edu.pl tel.: 512 326 298

ADMINISTRACJA: 

Małgorzata Oleszkiewicz – moleszkiewicz@mazovia.edu.pl tel.: 512 326 558

Agnieszka Tyczyńska – atyczynska@mazovia.edu.pl tel.: 508 142 692

Kamil Domański – kdomanski@mazovia.edu.pl tel.: 512 284 279

Pracownik dyżurujący – Portiernia – tel.: 783 121 027

KWESTURA:

Edyta Kornilak – ekornilak@mazovia.edu.pl tel.: 512 326 516

Grażyna Bednarczyk – gbednarczyk@mazovia.edu.pl tel.: 512 326 272

Agnieszka Długosz – adlugosz@mazovia.edu.pl tel.: 512 326 587

KADRY I PŁACE:

Martyna Marciszewska – mmarciszewska@mazovia.edu.pl tel.: 783 121 073

Wioletta Wojciuk – wwojciuk@mazovia.edu.pl

INFORMATYKA:

Artur Kassjaniuk – informatycy@mazovia.edu.pl

*Uwaga w przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt mailowy.

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO:

Monika Orzełowska – morzelowska@mazovia.edu.pl tel.: 500 114 100

PROJEKTY:

Agata Jasińska-Wójcicka – ajasinskawojcicka@mazovia.edu.pl tel.: 783 121 505

BIURO KARIER I PROMOCJI:

Sebastian Klocek – sklocek@mazovia.edu.pl tel.: 783 121 065

Sylwia Tarkowska – starkowska@mazovia.edu.pl tel.: 604 422 050

BIURO RACHUNKOWE MAZOVIA: 

Magdalena Kaczyńska – mkaczynska@br.mazovia.edu.pl Tel.: 605 630 158

Jednocześnie przypominamy, że do bezpośredniego wewnętrznego kontaktu pracowników i studentów służy platforma Microsoft Teams z oferty Office 365. Zachęcamy do logowania i kontaktowania się w obrębie poszczególnych zespołów utworzonych na platformie.

Stały link do logowania:

https://login.microsoftonline.com/