Nabór kandydatów do Interdyscyplinarnego Koła Symulacji Medycznej

11 grudnia 2020
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa ogłasza nabór studentów z kierunku pielęgniarstwa do Interdyscyplinarnego Koła Symulacji Medycznejw ramach realizowanego projektu „Rozwój jakości kształcenia praktycznego w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”

Głównym celem koła jest zapewnienie studentom możliwości rozwoju swojej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w dziedzinie pielęgniarstwa. Studenci będą trenować z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu w salach symulacji: niskiej, pośredniej i wysokiej wierności przy pomocy kadry wspomagającej. W czasie spotkań koła uczestnicy będą realizować scenariusze różnych sytuacji klinicznych.

Uczestnicy koła będą mieli możliwość wzięcia udziału w ogólnouczelnianych zawodach interdyscyplinarnych.

Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń!

Chętne osoby zapraszamy do rejestracji.

Prosimy o wypełnienie dokumentacji zgłoszeniowej wraz z zaświadczeniem o średniej ocen i osobiste dostarczenie do Biura Projektu, pok.  A1-024 w godzinach 8.00-15.30, tel. 25 633 30 32 wew. 44, 41, 22.

Dokumenty zgłoszeniowe:

Rekrutacja trwa do dnia 31.12.2020 r.

FE_POWER_poziom_pl_kolor_mazowia_poziom_flagarp