Egzamin dyplomowy

Wymogi jakim powinny odpowiadać praca dyplomowa, ocenę pracy dyplomowej oraz zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Collegium Mazovia określają:

 

Wzory oświadczeń o wyborze tematu pracy dyplomowej:

Składając pracę dyplomową student zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń:

Do dyspozycji studentów oddajemy także zestawy pytań obowiązujących na egzaminach dyplomowych:

Kierunek studiów: