2023_09_26_kafelki_nowe_kierunki_pielgniarstwo_II_stopien_nowosc

Akademia Mazovia Filia w Otwocku zaprasza na studia II stopnia
Pielęgniarstwo:

Studia niestacjonarne zajęcia sobota – niedziela
Studia trwają 2 lata (4 semestry)
2021_01_22_zapisz_sie_bbialy_strz

Pielęgniarstwo drugiego stopnia jest to zaawansowany program studiów skierowany do pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających dyplom licencjata pielęgniarstwa, którzy stawiają na rozwój zawodowy i chcą przyczynić się do podnoszenia standardów opieki medycznej dla dobra społeczeństwa.

2023_07_13_cel_ksztalcenia
 • pogłębienie wiedzy i umiejętności pielęgniarek w zakresie opieki nad pacjentami
 • rozwinięcie umiejętności zarządzania i przywództwa w dziedzinie opieki zdrowotnej
2023_07_13_studia
 • Poszerzeniu wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie nauki na studiach licencjackich, głównie z zakresu pielęgniarstwa specjalistycznego, zarządzania w opiece pielęgniarskiej, dydaktyki medycznej oraz metodologii badań.
 • Przygotowaniu absolwenta do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie usług medyczno-pielęgniarskich, poradnictwa w obszarze profilaktyki i edukacji medycznej.
 • Przygotowaniu do pracy z pacjentem indywidualnym, rodziną, grupą, w systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej, a dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi studiów możliwości sprawowania funkcji w organach samorządu pielęgniarek i położnych.
 • Nauce planowania, organizowania i monitorowania opieki pielęgniarskiej, współpracy zespołowej oraz koordynacji działań w opiece nad pacjentem.
 • Przygotowaniu do skutecznej komunikacji z pacjentem i jego rodziną – umiejętności słuchania, udzielania wsparcia emocjonalnego oraz odpowiedniego informowania o stanie zdrowia.
2023_07_13_perspektywy

Absolwent drugiego stopnia pielęgniarstwa może podjąć pracę na wszystkich stanowiskach pielęgniarskich w instytucjach ochrony zdrowia, prowadzić własną działalność gospodarczą. Jest przygotowany do pracy w instytucjach przygotowujących do zawodu pielęgniarskiego, realizujących doskonalenie zawodowe podyplomowe oraz edukację zdrowotną społeczeństwa takich jak:

 • szpitale
 • kliniki
 • placówki opieki długoterminowej: domy opieki, ośrodki rehabilitacyjne, hospicja czy centra opieki nad osobami starszymi
 • domy pacjentów
 • przychodnie i gabinety lekarskie
 • organy samorządowe i państwowe.

Studia magisterskie pielęgniarskie często wiążą się z lepszymi perspektywami zarobkowymi i większymi możliwościami awansu. W dzisiejszych czasach, gdy zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników jest wysokie, inwestycja w swoją edukację może przynieść wiele korzyści.

Dają one także możliwość podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i studiów podyplomowych.

Informacja o opłatach za studia w roku akademickim 2024/2025

Szczegółowe informacje na temat wysokości opłat za studia w roku akademickim 2024/2025, w tym czesnego za semestr i możliwości płatności w ratach, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Uczelni.

Aby zapoznać się z aktualnymi opłatami, prosimy kliknąć na odpowiednie zarządzenie dostępne w zakładce „Opłaty za studia”.

Link do BIP Uczelni

Pamiętaj, aby wybrać odpowiedni kierunek studiów, aby wyświetlić właściwe informacje.


Kontakt:

Akademia Nauk Stosowanych Mazovia Filia w Otwocku

ul. Armii Krajowej 13, 05-400 Otwock

tel./fax: 22 719 52 15