Przetargi i postępowania

1. Postępowanie nr ZIP612-1/2018 z dnia 12-07-2018 – szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje studentów

2. Postępowanie nr ZIP612-2/2019 z dnia 23-02-2019 – szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni kompetencje zarządcze kadr administracyjnych i kierowniczych

3. Postępowanie nr ZIP612-3/2019 z dnia 10-06-2019 – organizacja 2 – dniowych wyjazdów studyjnych krajowych dla studentów kierunków ekonomii II stopnia, finanse i rachunkowość I stopnia, pielęgniarstwo I stopnia wraz zapewnieniem opiekunów wyjazdów studyjnych

 Informacja o wyborze oferty_ZIP 612-3_2019

4. Postępowanie nr ZIP612-4/2019 z dnia 12-06-2019 – zapewnienie logistyki do wyjazdów studyjnych

5. Postępowanie nr ZIP612-5/2019 z dnia 10-07-2019 – wyłonienie Ekspertów do przeprowadzenia dodatkowych zadań praktycznych dla studentów realizowanych w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych, prowadzonych przez Ekspertów ze strony Uczelni oraz ze strony Pracodawców

a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- załącznik 1 – formularz ofertowy dla Eksperta ze strony uczelni

- załącznik 2 – formularz ofertowy dla Eksperta ze strony pracodawcy

b) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

c) Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informacja o unieważnieniu postępowania_ZIP 612-5_2019

5. Postępowanie nr ZIP612-5/1/2019 z dnia 24-07-2019 – wyłonienie Ekspertów do przeprowadzenia dodatkowych zadań praktycznych dla studentów realizowanych w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych, prowadzonych przez Ekspertów ze strony Uczelni oraz ze strony Pracodawców

a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- załącznik 1 – formularz ofertowy dla Eksperta ze strony uczelni

- załącznik 2 – formularz ofertowy dla Eksperta ze strony pracodawcy

b) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

c) Klauzula informacyjna zgodna z RODO

6. Postępowanie nr ZIP612-6/2019 z dnia 29-07-2019 – wyłonienie partnera w celu zorganizowania i przeprowadzenia miesięcznego stażu dla studentów pielęgniarstwa wraz z opiekunem stażu

7. Zapytanie o cenę nr ZIP 612-7/2019 wykonania usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia PRINCE2 Foundation podnoszącego kompetencje zarządcze kadr kierowniczych wraz z procesem walidacji i certyfikacji

2018_10_19_zestawienie_znakow1